Paul Sundin

Sedan ett par år tillbaka är jag den enda fulltidsanställda i företaget och den enda ägaren. Att jag är den enda anställda betyder inte att jag alltid genomför uppdragen själv. Jag genomför gärna uppdrag i team med andra konsulter från andra konsultbolag. Själv har jag arbetat som konsult med verksamhetsutveckling sedan början av 90-talet och har erfarenhet av att stödja hela kommuner både i implementering av styrsystem och framtagande och implementering av värdegrund. Men jag känner mig lika hemma i små organisationer. Min högskolebakgrund är inom beteendevetenskap, filosofi och livsåskådningsvetenskap. Förutom att få jobba med människor är en av de många fördelarna med att vara konsult att ständigt utveckla kompetens inom områden som andra verksamheter behöver. Jag har haft möjlighet att utveckla kompetens både inom det kommunikativa samspelet och inom verksamhetssystem.

Kontakt:
Praxis AB
Sunnanstigen 3
167 31 Bromma
Telefon: 0708-102735
E-mail: paul(a)praxisab.se
www.praxisab.se
Referenser skickas efter förfrågan