Fria dokument

Följande mallar och verktyg i ppt och word kan gratis erhållas genom att maila Paul Sundin. Det enda kravet som ställs på användarna är att Praxis AB s logga ska vara kvar, även efter smärre anpassningar av rubriker.

Praxis ABs ordbok med definitioner av de 22 vanligaste termerna för systematisk verksamhetsutveckling.

Ordboken i ppt format erhålls för närvarande helt gratis. Till våra egna kunder lämnar vi ordboken i form av ett litet häfte som vi själva har kopierat. Om det visar sig att intresset är stort för ordboken kommer Praxis att låta trycka ett häfte som då kommer att finnas till försäljning.

Gratis mallar i Word för styrning/ planering
  • Nämndnivå
  • Verksamhetsnivå
  • Gruppnivå
Gratis mallar i Word för systematisk utvärdering
  • Verksamhetsnivå
  • Gruppnivå
Gratis mallar i Word för kompetensförsörjning
  • Individuellt ID kort för pågående kompetensutveckling
  • Individuellt ID kort för erbjuden kompetensutveckling